Υπηρεσίες

  • Φωτογραφίσεις Γάμων, Βαπτίσεων, Εγκαινίων, Ορκωμοσιών, Κοινωνικών Εκδηλώσεων.
  • Ψηφιακή εγγραφή των αρνητικών και των slides σας σε CD-ROM και Index Print.
  • Φωτογραφικές εκτυπώσεις από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.
  • Εκτυπώσεις φωτογραφιών από κινητά τηλέφωνα.
  • Ψηφιακή εκτύπωση των Slide σας σε φωτογραφικό χαρτί.
  • Ψηφιακές εκτυπώσεις από CD-ROM, Zip δισκέτα.
  • Φωτογραφίες ταυτότητας και στιγμιαίες.
  • Ταμειακές μηχανές CASIO.